26160893610644

Ubezpieczenie wysyłki

Nasza oferta ubezpieczeń pojazdu obejmuje teraz także pakiet Pełnej Ochrony i Całkowitego Ubezpieczenia przed Stratą, zapewniając kompleksową ochronę i wygodę przez cały okres transportu.

Warianty ubezpieczenia

Pełna ochrona - pozwala na pokrycie wartości rynkowej naprawy lub wymiany części pojazdu na dzień wystąpienia szkody. Jeśli będziesz musiał wymienić lub naprawić brakującą/uszkodzoną część, otrzymasz rekompensatę równą kosztowi części zamiennych. Zwrot nie może przekroczyć ostatecznej oferty aukcyjnej. Zwrot środków następuje w formie kredytu przyznawanego na koncie AutoBidMaster. Można go wykorzystać na kolejne zakupy lub usługi.

Całkowite Ubezpieczenie przed Stratą - pozwala na pokrycie wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody powstałej w wyniku pożaru, kolizji, wypadnięcia z trasy lub innych zdarzeń zaistniałych podczas holowania skutkujących całkowitą utratą wartości pojazdu. Zwrot nie może przekroczyć ostatecznej oferty aukcyjnej. Zwrot środków następuje w formie kredytu przyznawanego na koncie AutoBidMaster. Można go wykorzystać na kolejne zakupy lub usługi.

Oto jak możesz skorzystać z omawianych powyżej usług na różnych etapach aukcji:

Przed złożeniem oferty: Ubezpieczenie można dodać po skonfigurowaniu ustawień przed licytacją. Wybierz żądany zakres ubezpieczenia, który zostanie dodany zaraz po złożeniu zamówienia wysyłki po zakupie.

Bidding block (Blok licytacji)

Home Delivery Block (Blok dostawy do domu)

Po wygraniu licytacji (jednakże jeszcze przed opłaceniem faktury): Możesz dodać ubezpieczenie transportu na stronach Moje konto, Wygrane przedmioty lub Zamówienie wysyłki. Należy to zrobić przed wystawieniem faktury za zakup.

Won Lot Tab (Zakładka Wygrane aukcje)

Screen.jpg

Track My Order Page (Strona śledzenia zamówienia)

img15.jpg

Warunki:

  • Ubezpieczenie po dokonaniu płatności: Dodawanie lub modyfikowanie zakresu ubezpieczenia nie jest możliwe po dokonaniu płatności za pojazd.
  • Limit wypłat: Zwrot nie może przekroczyć ostatecznej oferty aukcyjnej.
  • Opcje ubezpieczenia zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić Ci spokój ducha i lepszą ochronę zamówień związanych z wysyłką pojazdów krajowych.

Termin składania wniosku

Po otrzymaniu pojazdu postępuj zgodnie z poniższym harmonogramem, aby możliwe było rozpatrzenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych objętych naszym ubezpieczeniem:

  • Zgłoś wszelkie uszkodzenia w wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od momentu dostawy, dołączając zdjęcia dostarczonego produktu, numer partii i (jeśli jest on oczywiście dostępny) raport z kontroli dokonanej przed zakupem.
  • Zgłoszone roszczenia zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni.
  • Wypłaty z tytułu ubezpieczenia są zlecane w ciągu 30 dni od momentu zakończenia oceny.

Zwrot obejmuje wyłącznie koszt części samochodowych i nie uwzględnia jakichkolwiek opłat instalacyjnych ani konserwacyjnych.

Uszkodzenia wyłączone z zakresu ochrony

Należy wziąć pod rozwagę fakt, iż lekkie zadrapania powstałe w trakcie transportu, uszkodzenia podwozia spowodowane wcześniejszymi zdarzeniami lub użyciem wózka widłowego oraz uszkodzone szyby przednie lub inne części szklane auta są uważane za normalne uszkodzenia i tym samym – zostają wyłączone z zakresu ochrony. Uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi, rozlanymi cieczami i zastosowaniem pasów zabezpieczających używanych podczas transportu są powszechne i nie są objęte ubezpieczeniem. Części pojazdu, które uległy wcześniejszemu uszkodzeniu, były już uszkodzone w momencie odbioru lub części luźne, które mogły zostać zgubione podczas transportu, nie podlegają ubezpieczeniu ani wymianie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 4
Poprzedni
Następny

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Złożyć podanie