360025785011

რა სახის დოკუმენტაცია მჭირდება ჩემი მანქანის გადაზიდვისთვის?

ყველა მანქანა იყიდება გარკვეული ტიპის საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით. ზოგს აქვს  რეგისტრაციის ან ექსპორტისთვის შესაბამისი დოკუმენტაცია. ზოგს არ გააჩნია. მომხმარებლის ვალდებულებაა, გამოიჩინოს სათანადო გულმოდგინება და გამოიკვლიოს რისი მიღება და რეგისტრაცია ან ექსპორტირება შეუძლებელია მისი ქვეყნის ან დანიშნულების ქვეყანაში. რეგისტრაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მომსახურების სააგენტოს.

რისი ექსპორტი შეიძლება?

სატრანსპორტო საშუალების ექსპორტის მიზნით, ის უნდა გაიყიდოს სათანადო საკუთრების უფლების დოკუმენტაციით.

შეგიძლიათ გადაზიდოთ მანქანები ამ დოკუმენტის ტიპებით: სერთიფიკატი, უტილიზაცია, განადგურება, სუფთა, შეკეთება.

თქვენ არ შეგიძლიათ ექსპორტი, თუ საკუთრების დოკუმენტებში იკითხება შემდეგში: BOS, Bill of Sale, Junk, Scrap, Parts, App, Ap.

დაგეხმარათ სტატია?
31-ს 39-დან გამოადგა ეს სტატია
წინა
შემდეგი

ვერ იპოვეთ რასაც ეძებდით?

განათავსე მოთხოვნა