სავარაუდო საცალო ღირებულება

სავარაუდო საცალო ღირებულება ნიშნავს ლოტის სავარაუდო საცალო ღირებულებას, რომელიც წარდგენილია Copart– ის გამყიდველის მიერ. გამოქვეყნებულია როგორც "სავარაუდო საცალო ღირებულება" ლოტის გვერდზე. თუ ლოტი დაზიანებულია, ეს არის ღირებულება ზიანის დადგომამდე. საცალო ავტომობილების ღირებულებების მიღება შესაძლებელია Kelley Blue Book-დან (kbb.com) და მრავალი სხვა წყაროდან ინტერნეტში. ეს ნომერი წარმოდგენილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. Copart და/ან AutoBidMaster არ წარმოადგენენ ჩამოთვლილი მნიშვნელობის მართებულობას ან სიზუსტეს.

დაგეხმარათ სტატია?
23-ს 30-დან გამოადგა ეს სტატია
Previous
Next

Didn't find what you were looking for?

Virtual Assistant Submit request