Jakie są typy “statusu sprzedaży”?

Status sprzedaży wskazuje rodzaj aukcji, a można go znaleźć w sekcji "Informacje o ofercie" na stronie internetowej.

Sprzedaż: ​Sprzedający nie wyznaczył ceny "minimalnej oferty",​a oferta zostanie przyznany licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Sprzedawca nie ustalił “Minimalnej wartości” ceny i oferta zostanie przyznana najwyższemu oferentowi.

Po zatwierdzeniu: ​Sprzedawca zastrzegł sobie prawo do zatwierdzenia ostatecznej oferty aukcji na żywo. Sprzedawca ma czas do godziny 18.00 w ciągu dwóch dni roboczych od daty sprzedaży na aukcji do zaakceptowania oferty. J​eśli sprzedawca zatwierdzi najwyższą ofertę w tym okresie czasu, licytant jest zobowiązany do zakupu pojazdu.

Minimalna stawka: ​Sprzedawca ustalił minimalną stawkę na aukcji. Jeśli minimalna oferta nie zostanie złożona podczas aukcji na żywo, sprzedawca ma czas do godziny18:00 następnego dnia roboczego po dacie aukcji, aby zatwierdzić "wysoką cenę" lub odrzucić sprzedaż.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 14
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie