Dlaczego opis licznika przebiegu pokazuje „Nierzeczywisty”?

„Nierzeczywisty” wskazuje, że odczyt licznika przebiegu nie jest dokładny lub nie można go ustalić.

Przykładowe powody wystąpienia tego odczytu:
- Licznik przebiegu został zastąpiony jednostką z rynku wtórnego
- Licznik przebiegu osiągnął maksimum i wrócił do zera
- Licznik przebiegu jest cyfrowy, a bateria jest rozładowana
- Licznik przebiegu został uszkodzony

Can't find what you're looking for?
Let us help you!