Kody liczników

Kody licznika kilometrów odzwierciedlają wiarygodność licznika przebiegu. Rzeczywiste oznacza, że ​odczyt licznika przebiegu jest uważany za rzeczywisty przebieg pojazdu. Przekroczenie ograniczeń mechanicznych oznacza, że ​prawdziwy przebieg pojazdu nie może zostać wyrażony, ponieważ przekroczył on pojemność licznika kilometrów, aby go zmierzyć, innymi słowy, "zbyt wiele przejechał". Zwolnienie oznacza, że ​zgodnie z prawem federalnym nie jest wymagany kod licznika dla danego pojazdu. „Not Actual” oznacza, że ​odczyt licznika kilometrów nie odzwierciedla prawidłowo przebiegu pojazdu lub nie można go ustalić.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie