რა მანქანების იმპორტირებაა ნებადართული კანადაში?

ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც აქვს სუფთა ან სამაშველო სახელწოდება, შეიძლება იმპორტირებული იყოს კანადაში, იმ პირობით, რომ იგი აკმაყოფილებს კანადის საავტომობილო უსაფრთხოების სტანდარტებს მისი კლასისთვის. სატრანსპორტო საშუალებების არაშეკეთებადი/სამაშველო სახელწოდებით შეიძლება იმპორტირებული იყოს მხოლოდ ნაწილებისთვის გამოსაყენებლად.

თუ თქვენთვის საინტერესო მანქანა 15 წელზე მეტი ხნისაა, ის თავისუფლდება იმპორტის რეგულაციებისგან. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, ეწვიოთ კანადის სასაზღვრო სერვისების სააგენტოს.

თუ თქვენთვის საინტერესო ავტომობილი 15 წლამდე ასაკისაა, დაუკავშირდით კანადა ტრანსპორტ- ს ან იმპორტირებული მანქანების რეგისტრატორს.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
5-ს 5-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა