აუქციონის დასრულება

ლოტზე აუქციონი მთავრდება, როდესაც მონაწილე ათავსებს ყველაზე მაღალ და საბოლოო ბიჯს პირდაპირ აუქციონის მიმდინარეობისას.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
0-ს 0-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა