უსაფრთხოების დეპოზიტი

თუ პრეტენდენტს სურს შეთავაზების გაკეთება მას უნდა ჰქონდეს დეპოზიტი. უსაფრთხოების დეპოზიტი განსაზღვრავს მყიდველის ძალას და გამოყენებული იქნება ნებისმიერი გადასახადის დასაფარად, თუ პრეტენდენტი უარს იტყვის აუქციონზე მოგებული ავტომობილის შეძენაზე.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
6-ს 12-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა