მყიდველი/აუქციონის მონაწილე

არის წევრი, რომელიც ათავსებს ბიჯს ან ყიდულობს სააუქციონო ან გასაყიდ ავტომობილებს.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
3-ს 6-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა