გაყიდვების სტატუსი

გაყიდვების სტატუსი ასახავს ლოტის ამჟამინდელ სტატუსს. შესაძლო სტატუსები და მათი მნიშვნელობა:

სუფთა გაყიდვა - არ არის მინიმალური ბიჯი ან სარეზერვო ფასი. ლოტი გადაეცემა  უმაღლესი ბიჯის მფლობელს პირდაპირ აუქციონის დახურვისთანავე.

დადასტურებაზე - გამყიდველს უფლება აქვს დაადასტუროს ცოცხალი აუქციონის დროს მიღებული საბოლოო მაღალი ფასი. გამყიდველს აქვს ვადა 20:00 საათამდე PST გაყიდვიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში, რომ დაადასტუროს შეთავაზება. მაღალი პრეტენდენტი ვალდებულია შეიძინოს ავტომობილი გამყიდველის დადასტურების შემდეგ.

მინიმალური შეთავაზება - გამყიდველმა განათავსა სარეზერვო ფასი ლოტზე. თუ მინიმალური წინადადება არ იქნა გადაჭარბებული პირდაპირ აუქციონს დროს, გამყიდველს აქვს ვადა 20:00 საათამდე PST გაყიდვიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში, მიიღოს შეთავაზება.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
13-ს 15-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა