სარემონტო ღირებულება

სარემონტო ღირებულება არის ავტომობილის შეკეთების სავარაუდო ღირებულება, რაც Copart- ს ავტომობილის გამყიდველმა განუცხადა. აქ ნახსენები რემონტის ღირებულება შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ამ ავტომობილის  ფაქტობრივი სარემონტო ხარჯებისგან. მეორადი ნაწილების ხელმისაწვდომობა და გამოყენება, სხვადასხვა შრომითი ინტენსივობის ღირებულება, შეყებვის დრო და ა.შ., მნიშვნელოვნად იმოქმედებს ნებისმიერი მანქანის შეკეთების ხარჯზე. Copart-ი მოუწოდებს თითოეულ წევრს შეაფასონ ზიანი, რათა დადგინდეს საჭირო რემონტის მოცულობა. ეს მაჩვენებელი წარმოდგენილია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. Copart ან AutoBidMaster არ აკეთებს განცხადებეს ამ ღირებულების სისწორეზე ან სიზუსტეზე.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
3-ს 3-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა