ოდომეტრის კოდები

ოდომეტრის კოდები ნაჩვენებია ოდომეტრის სანდოობის ასახვის მიზნით. ფაქტობრივი ნიშნავს, რომ ოდომეტრის წამკითხველი ითვლება ლოტის  ნამდვილ და რეალურ გარბენად. „აღემატება მექანიკურ ზღვრებს“ ნიშნავს, რომ ლოტის ნამდვილი გარბენი არ შეიძლება იყოს გამოხატული, რადგან მან გადააჭარბა ოდომეტრის გაზომვის შესაძლებლობებს, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის „გადავიდა“. გათავისუფლება ნიშნავს, რომ ფედერალური კანონის მიხედვით, ამ ლოტისთვის არ არის საჭირო ოდომეტრის კოდის ჩვენება. არ არის აქტუალური ნიშნავს, რომ ოდომეტრის წაკითხვა სწორად არ ასახავს ლოტის გარბენს ან არ შეიძლება დადგინდეს.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
7-ს 15-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა