საწვავის ტიპი

ასახავს ძრავის მიერ გამოყენებულ საწვავის სახეობას, რომელიც მითითებულია ავტომობილის საიდენტიფიკაციო ნომრით.

Previous
Next
დაგეხმარათ სტატია?
2-ს 3-დან გამოადგა ეს სტატია
გაქვთ შეკითხვა? განათავსე მოთხოვნა