როგორ დავუპირისპირდე გამყიდველის მინიმალურ შეთავაზებას?

მყიდველს შეუძლია გააპროტესტოს გამყიდველის შეთავაზება მანქანის ლოტის გვერდიდან. თქვენ გაქვთ სამი ვარიანტი: "გაზარდეთ თქვენი წინადადება", "შეინარჩუნეთ თქვენი წინადადება", "მინიმალური წინადადების მიღება".

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: გამყიდველს აქვს შემდეგი სამუშაო დღის 20:00 საათამდე PST, რომ მიიღოს, უარყოს ან გააპროტესტოს თქვენი შეთავაზება თავისი შეხედულებისამებრ. შეთავაზების წარდგენის შემდეგ, მყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ნებისმიერი შეთავაზების.

დაგეხმარათ სტატია?
16-ს 25-დან გამოადგა ეს სტატია
Previous
Next

Have more questions? Submit request